Product nameVoltsAhLxBxHWeightData sheet
Lithium LiFePO4 48V 50Ah SpeicherLithium LiFePO4 48V 50Ah storage4850515 x 485 x 14036,5 kgBuy now